Fotografie sú ilustračné

Banchem 5P® čistiaci prostriedok s dezinf. účinkom na plochy

Kvapalný dezinfekčný prostriedok na plochy a predmety s účinnou látkou KAZ. Viac ↓

Objem: 1L
Množstevná jednotka: ks
Značka: Banchem
Termín dodania: 25.09.2023
Skladom 4 ks |
Banchem Banchem
Záručná doba: 24 mesiacov
EAN: 8586000281677 Kód: 20904

Čistiaci prostriedok s dezinf. účinkom na plochy - 1L

Kvapalný dezinfekčný prostriedok na plochy a predmety s účinnou látkou KAZ. Je vhodný na dezinfekciu podlahy a predmetov v zdravotníctve a v bežnej praxi.Aplikácia:

 • Plošná dezinfekcia: Pred dezinfekciou odstráňte z povrchu hrubé nečistoty, hlavne proteínového a lipidového charakteru. 
 • Plochy a povrchy potom otrite nariedeným DP a nechajte zaschnúť. 
 • Povrch znečistený krvou najprv prekryte (dezinfikujte) a potom očistite. 
 • V biologicky zaťaženom prostredí odporúčame použitie biocídnych prípravkov s inými účinnými látkami.

Príprava pracovného roztoku:

 • Na prípravu pracovného roztoku použite vodu s teplotou 25 - 30 °C postupom voda + dezinfekčný prostriedok.
 • Príklad: 1 liter 2% roztoku pripravíme zmiešaním 980ml vody s 20ml dezinfekčného prostriedku.

Doba exspirácie:

 • 24 mesiacov.

Oblasť použitia:

 • 5 P Plus odporúčame používať na čistenie a mierny stupeň dezinfekcie, ideálne v DD a USS.
 • Prípravok sa vyznačuje príjemnou vôňou.
 • Je PH neutrálny a neobsahuje také účinné látky, ktoré by mohli spôsobiť podráždenie slizníc alebo iné nežiadúce následky.
 • Prípravok je určený len na profesionálne použitie.
 • Reg.č.: BIO/444/D/03/1/CCHLP

Zloženie:

 • Menej ako 5 %: neiónové povrchovo aktívne látky,
 • Menej ako 5%: katiónové povrchovo aktívne látky,
 • Konzervačné činidlo : 2-bróm-2nitro-1,3-propándiol
 • Parfum: D-limonene ((R)-1-metyl-4-(1-metyletenyl)-cyklohexén),
 • Linalool.

Množstvo účinnej látky v 100g prípravku:

 • kvartérne amóniové zlúčeniny,
 • alkyl(C12-C18)benzyldimetylamónium-chlorid 1,9 g
 • Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 

Pred použitím si vždy prečítajte informácie o prípravku na etikete!


Produkty BANCHEM si našli svoje uplatnenie v priemysle, hotelierstve, štátnej správe a v ZDRAVOTNÍCTVE.

Vyrobené na Slovensku!


Výstražné slovo: Nebezpečenstvo !


Výstražné upozornenia:

 • Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
 • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
 • Pri dlhšej, alebo opakovanej expozícii môže poškodiť orgány
 • Veľmi toxický pre vodné organizmy

Bezpečnostné upozornenia:

 • Udržujte mimo dosahu detí
 • Po požití - vypláchnite ústnu dutinu, nevyvolávajte zvracanie
 • Po vdýchnutí - dostavte sa na čerstvý vzduch
 • Po zasiahnutí očí - niekoľko minút vyplachujte čistou vodou
 • Zabráňte uvoľňovaniu do životného prostredia

Ghs011008aGhs011009aGhs011005aGhs011007a


Objem 1L

Zatiaľ nikto produkt nehodnotil.