Fotografie sú ilustračné

Fischer Akrylátový tmel Biely

Akrylátový tmel biely. Viac ↓

Objem: 310ml
Množstevná jednotka: ks
Značka: Fischer
Záručná doba: 24 mesiacov
EAN: 5901157642974 Kód: 525022

Akrylátový tmel Biely - 310 ml

Akrylátový tmel pre vypĺňanie vnútorných škár.


Výhody:

 • Dobrá priľnavosť ku savým podkladom zaručuje spoľahlivé utesnenie a tým umožňuje spoľahlivé a ekonomické spracovanie.
 • Možnosť prelakovania a omietnutia zaručuje dobrú priľnavosť pre bežne dostupné náterové hmoty/omietky k tesniacemu tmelu a vďaka tomu zaručuje spoľahlivú finalizáciu.
 • Akrylátový tesniaci tmel na vodnej báze je pachovo neutrálny vďaka tomu je obzvlášť vhodný pre spracovanie v uzatvorených priestoroch.

Hlavné funkcie:

 • Pružne-plastický.
 • Nízka úroveň zápachu.
 • Je možné natierať a omietať.

Aplikácia:

 • Trhliny v murive a iných plných stavebných materiáloch v interiéri.
 • Styčné škáry s malým posunom.
 • Škáry okenných parapetov.
 • Styčné škáry v interiéri medzi oknami, dverami, schodiskom, stropom a stenami.

Stavebné materiály:

 1. Betón
 2. Eloxovanie
 3. Sadra
 4. Sadrokartón
 5. Drevo
 6. H-PVC
 7. Vápennopieskové tehly
 8. Plné lícové tehly Klinker
 9. Murivo
 10. Pórobetón
 11. Omietka
 12. Tehly


Princíp funkcie / montáž:

 • Chemická báza: 1 zložkový disperzný akrylát
 • Elasto-plastický
 • Bez zápachu
 • Doba spracovateľnosti: cca 20 minút
 • Teplota pri spracovaní: +5°C až +40°C
 • Tepelná odolnosť: -20°C až +75°C
 • Nemá korózne účinky
 • Kompatibilný s náterovými hmotami
 • Je možné pretierať/omietať
 • V obale chránené pred mrazom
 • Neobsahuje silikón, MDI a rozpúšťadlá

Popis prvej pomoci:

 • Pri vdýchnutí: prerušiť prácu. Postihnutého vyviesť na čerstvý vzduch, udržovať v pokoji a v teple.
 • Pri kontakte s kožou: odložiť kontaminovaný odev a obuv. Zasiahnutú kožu umyť vodou a mydlom.
 • Pri kontakte s očami: ak sú nasadené kontaktné šošovky, opatrne ich vybrať a začať vyplachovať čistou vodou, zasiahnuté oko široko otvorené, od vnútorného kútika k vonkajšiemu a tiež pod viečkami po dobu min.15 minút. Pri pretrvávaní ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc.
 • Pri požití: vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. Nikdy nepodávať nič ústami osobe v bezvedomí, alebo ak má kŕče.
 • Ochrana poskytovateľov prvej pomoci: pri poskytovaní prvej pomoci je nutné zaistiť predovšetkým bezpečnosť zachraňujúceho i zachraňovaného.

Bezpečnostné pokyny:

 • Dýchacie cesty: nie je treba.
 • Ruky: ochranné pracovné rukavice. Výber rukavíc prispôsobiť dobe použitia, ich odolnosti výrobku otestovaním. Poškodené rukavice vymeniť.
 • Oči: ochranné okuliare s bočnými štítkami alebo tvárový štít.
 • Pokožka: pracovný odev.
 • Tepelné nebezpečenstvo: nie je.
 • Obmedzovanie životného prostredia: zamedziť zbytočným únikom do životného prostredia.

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 (CLP):

 • Táto zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná. Výrobok obsahuje zložku s klasifikáciou Asp. Tox. 1, H304: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Táto klasifikácia však nie je u výrobku uvedená, pretože zmes je distribuovaná ako tmel (pastovité skupenstvo) a jej požitie s vniknutím do dýchacích ciest je vzhľadom k jej viskozite vylúčené.


Objem 310ml
Druh Tmel
Použitie Akryl
Farebný odtieň Biely

Celkové hodnotenie

5.0

Hodnotil 1 zákazník

Hodnotenie užívateľmi

Vynikajúce
1
Dobré
0
Priemer
0
Nič moc
0
Veľmi zlé
0

Anonym

doslo neuveritelne rychle

Pištoľ na tmel kovová - poloskeletová
Kód: 8845102

EXTOL Pištoľ na tmel kovová - poloskeletová

Rozmery: 225mm/310ml
Skladom 12 ks Porovnanie
10.18 € 8.484 € bez DPH 8.06 € bez DPH
+
-
ks
Pracovné rukavice APOLLON VV733 oranžové
Kód: VV733OR09

Delta Plus Pracovné rukavice APOLLON VV733 oranžové

Veľkosť: 09
Skladom 5 ks Porovnanie
2.59 € 2.16 € bez DPH 2.05 € bez DPH
+
-
ks
Pištoľ na tmel nastaviteľná, kovová - poloskeletová
Kód: 4770822

FORTUM Pištoľ na tmel nastaviteľná, kovová - poloskeletová

Rozmery: 225mm/310ml
Skladom 9 ks Porovnanie
21.81 € 18.1725 € bez DPH 17.26 € bez DPH
+
-
ks