Inflácia a E-Commerce

  • Blog
  • Miloslav Szczypka
  • 31.01.2022
Dnes sa nachádzame v období, keď je inflácia veľmi vysoká, a to predovšetkým z dôvodu pandémie Covid-19. Pandémia naštartovala reťazec udalostí, ktoré ženú ceny všetkého tovaru a služieb nahor. Avšak štáty a centrálne banky infláciu tiež podporili. Pýtate sa, ako je to možné?

V dnešnej dobe je inflácia veľmi aktuálnou témou, ktorá sa týka každého z nás. Na zopakovanie a jednoduché vysvetlenie. Inflácia je nárast cien určitého výberu tovaru (košíka) a služieb za určitý časový interval, najčastejšie je tento interval medziročný (01/2021 voči 01/2022). Infláciu je možné tiež chápať ako určité zníženie hodnoty či kúpnej sily peňazí.

Dnes sa nachádzame v období, keď je inflácia veľmi vysoká, a to predovšetkým z dôvodu pandémie Covid-19. Pandémia naštartovala reťazec udalostí, ktoré ženú ceny všetkého tovaru a služieb nahor. Avšak štáty a centrálne banky infláciu tiež podporili. Pýtate sa, ako je to možné? Na to existuje jednoduché vysvetlenie. Na to, aby sa zabránilo krachu spoločností a masovému prepúšťaniu zamestnancov, pripravili rôzne podporné dotácie a investície, ktoré zvýšili objem a dostupnosť peňazí, teda aj týmto bola inflácia podporená.

Čo všetko teda ovplyvnilo infláciu v oblasti E-Commerce?

Faktorov, ktoré ovplyvňujú infláciu v prostredí E-Commerce, je niekoľko. Medzi hlavné príčiny rastu cien však momentálne patrí nerovnováha v ponuke a dopyte + problémy s dodávateľským reťazcom. Poďme sa teda pozrieť na sled udalostí, ktoré podporili rast cien (nielen) v oblasti E-Commerce.

1. Prechod do on-line
Tým, že štáty postupne zavádzali karantény a obmedzovali kamenné predajne, sa väčšina zákazníkov premiestnila do internetového on-line obchodu. Tento fakt spôsobil nepomer medzi ponukou a dopytom, na čo predajcovia začali reagovať zvyšovaním cien. Ako príklad je možné uviesť dostupnosť a ceny elektroniky, kde dopyt drasticky prekonával ponuku a ceny prudko rástli.

2. Investície do internetového obchodu
Spolu s tým, ako rástli nároky na internetový obchod, boli spoločnosti nútené investovať do vylepšenia či tvorby nových webových stránok, čím sa vytvoril tlak na IT spoločnosti, ktoré tieto služby ponúkajú. To spôsobilo nielen nárast cien tvorby a úprav webových stránok, ale aj dlhé čakacie rady. Niektoré firmy sa kvôli tomu rozhodli ostatné spoločnosti preplácať, aby čakacie lehoty urýchlili. Toto rozhodnutie však opäť viedlo k zdražovaniu, pretože investovanie do úprav či nového webu sa potom obvykle prejaví aj v predajných cenách produktov či služieb na danom webe.

3. Obmedzenie a pozastavenie výroby i prepravy
Situácia postupne došla do takého bodu, že mnohé výrobné a prepravné spoločnosti obmedzili alebo úplne pozastavili svoju činnosť. Tieto nepríjemné kroky u mnohých ľudí aj spoločností vyvolali paniku. Spoločnosti si začali vytvárať až neprimerane veľké zásoby a týmto vytvorili ešte väčší tlak na dopyt v dobe obmedzenej ponuky.

4. Prudký rast cien prepravy
Tento problém nastal prakticky vo všetkých oblastiach podnikania. Mnohým spoločnostiam začali čoskoro dochádzať zásoby a nový tovar bol a stále je problematické zohnať. Niekoľkomesačné obmedzenia výroby a prakticky zastavenie lodnej prepravy, a to nielen vplyvom pandémie, ale aj vplyvom zaseknutého Suezského prieplavu, spôsobilo ďalšie významné problémy a rast cien. O tomto probléme sme sa viac rozpísali v našom predchádzajúcom článku, kde sme popisovali rast cien za prepravu kontajnera z Číny do Európy.

5. Dlhé čakacie lehoty
Po znovuobnovení výroby a plavieb loďou nastali problémy s nedostatkom kontajnerov. Kontajnery boli na zlých miestach v preplnených prístavoch či na druhej strane sveta, než boli potrebné. Preto dodacie termíny významne rástli a opäť sa našli spoločnosti, ktoré v snahe dostať tovar čo najskôr, prebíjali ceny ostatných firiem, čím podporili rast cien prepravy. A keďže cena prepravy je následne započítaná do predajnej ceny výrobku, ceny tovaru opäť vzrástli. Niektoré spoločnosti v snahe uspokojiť dopyt bez ohľadu na cenu, sa odhodlali využiť aj inú formu prepravy ako loďou, a to napríklad vlakom (Alza.cz vypravila svoj prenajatý vlak z Číny) alebo aj lietadlom.

6. Reklama
Svet E-Commerce je veľmi spätý s reklamou, ktorá vzhľadom na nával obchodníkov do sveta E-Commerce tiež zdražela (predovšetkým v odboroch, ktoré neboli zasiahnuté pandémiou). Zdraženie bolo spôsobené tým, že bol významne navýšený počet konkurencie a rozpočty spoločností boli často tiež zvýšené. Zároveň mnohým spoločnostiam vzhľadom na počet konkurencie poklesli počty konverzií, teda rovnaká investícia často prinášala menšie tržby.

Aktuálna situácia:

Momentálne je situácia stále rovnaká a pretrvávajú problémy s drahou prepravou, drahými energiami, nedostatkom materiálu či obmedzenou ponukou. Kedy toto obdobie skončí a či sa vrátia ceny na pôvodné hodnoty je zatiaľ ťažko predvídateľné. Mnohí odborníci sa však domnievajú, že táto situácia môže trvať aj niekoľko rokov.

Za celú spoločnosť SVX s.r.o. by sme chceli poďakovať všetkým partnerom a zákazníkom za podporu. Aj naďalej sa snažíme situáciu sledovať a robíme všetko preto, aby sme zaistili maximálnu spokojnosť všetkých našich partnerov a zákazníkov. Po celý tento rok sa budeme pravidelne snažiť pripravovať akčné ceny a novinky, aby sme sa pokúsili čo najviac zmierniť vplyvy inflácie na naše produkty.