Sponzoring

SVX je partnerom športu a kultúrnych podujatí. Sponzoring je neoddeliteľnou súčasťou našej komunikácie.