Základy o gurtniach na odťahovku: bezpečnosť a ich použitie

  • Blog
  • Miloslav Szczypka
  • 05.09.2023
Gurtne na odťahovku, známe tiež ako upínacie pásy sa používajú na upevnenie materiálu na vozidle, najmä pri preprave nákladu na prívese, alebo v nákladnom priestore kamiónu. Tieto gurtne sú kľúčovým prvkom zabezpečenia nákladu počas prepravy a pomáhajú zabrániť pohybu nákladu, čo zaistí bezpečnú a stabilnú prepravu.

Gurtne na odťahovku, známe tiež ako upínacie pásy sa používajú na upevnenie materiálu na vozidle, najmä pri
preprave nákladu na prívese, alebo v nákladnom priestore kamiónu.
Tieto gurtne sú kľúčovým prvkom zabezpečenia nákladu počas prepravy a pomáhajú zabrániť pohybu
nákladu, čo zaistí bezpečnú a stabilnú prepravu.


Krok 1: Príprava gurtní a vozidla
Pred začiatkom použitia gurtni na odťahovku si skontrolujte, či sú v dobrom stave. Musia byť bez viditeľných
poškodení, potrhaných častí, alebo opotrebenia. Taktiež si overte, či vozidlo, na ktoré budete gurtne používať,
je vhodne vybavené na prepravu nákladu a má dostatočné miesto na upevnenie nákladu.


Krok 2: Príprava nákladu
Uistite sa, že náklad, ktorý chcete prepravovať je zabalený a zaistený tak, aby nekĺzal, alebo sa nepohyboval
počas prepravy.


Krok 3: Upevnenie gurtní na odťahovku
Vyberte gurtne z ich úložného miesta a rozložte ich tak, aby boli pripravené na použitie. Nájdite na vozidle
vhodné miesto, kde gurtne prichytíte. Obvykle sa jedná o špeciálne háky, alebo západky určené na upevnenie
takýchto gurtní.


Krok 4: Upevnenie nákladu
Položte gurtne cez náklad tak, aby prechádzali pod ním. Skontrolujte, či sú gurtne pevne pripevnené – mali by
byť rovnomerne napnuté a zaistené, aby náklad zostal na mieste počas prepravy.


Krok 5: Napnutie gurtní
Začnite napínať gurtne tak, aby boli pevne utiahnuté okolo nákladu. Prípadne použite upevňovacie
mechanizmy pre lepšie napnutie. Zaistite, aby neboli príliš voľné, ale zároveň nedoprajte príliš veľký tlak na
náklad, čo by mohlo spôsobiť jeho poškodenie.


Krok 6: Kontrola a dodatočné zabezpečenie
Gurtne po napnutí skontrolujte. Uistite sa, že sú všetky upevňovacie mechanizmy správne zaistené a pevne
držia. Môžete pridať dodatočné zaistenie ako sú klasické gurtne, aby bol náklad lepšie upevnený.


Krok 7: Test stability
Ľahko zatraste nákladom, aby ste zistili, či je upevnený správne a nedochádza k pohybu.


Krok 8: Preprava nákladu
Teraz, keď je náklad bezpečne upevnený gurtňami na odťahovku, môžete sa vydať na cestu. Dbajte na
opatrnosť a dodržujte všetky pravidlá cestnej premávky.


Krok 9: Vyloženie nákladu
Po dosiahnutí cieľa opatrne vyložte náklad a odstráňte gurtne. Uistite sa, že gurtne nie sú poškodené a môžu sa
znovu používať. Je dôležité dodržiavať všetky bezpečnostné postupy a vykonávať pravidelnú údržbu gurtní,
aby bola zachovaná ich spoľahlivosť.


Záver
Správne upevnený náklad pomáha zabrániť nehodám a zachováva bezpečnosť pre vás, aj ostatných účastníkov
cestnej premávky. Je dôležité dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a postupy pri používaní gurtní na
odťahovku a pravidelne kontrolovať ich stav, aby bola zachovaná ich spoľahlivosť.