Bezpečný nákup

Sme spoľahlivý a bezpečný internetový obchod. Úspešne sme prešli procesom certifikácie Slovenskej asociácie pre elektronický obchod.

Certifikát SAEC – Bezpečný nákup prináša zákazníkom záruku, že spĺňame najvyššie pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu.


SAEC – Bezpečný nákup


Certifikáciou SAEC – Bezpečný nákup hodnotí nasledujúce parametre:

  • úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO a sídlo obchodníka, kontakty na zodpovedné osoby a pod.),
  • úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru, resp. služby, cena za dopravu, možnosti platenia a pod.),
  • úplné a pravdivé informácie o tovare, resp. službe a cenách vrátane všetkých poplatkov,
  • spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie tovaru, resp. služby,
  • spôsob ďalšej komunikácie so zákazníkom (e-mail, telefón...).

U nás nakupujete vždy bezpečne. Uplatňovanie certifikačných pravidiel SAEC je predmetom pravidelnej kontroly. Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnej miere a dôsledne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň naša webová stránka vlastní digitálny bezpečnostný certifikát dôveryhodnej organizácie vydaný spoločnosťou DigiCert, Inc. Stránka je označená ikonou Zámok , čo znamená, že Vaše pripojenie je súkromné, Vaše informácie (napríklad heslá alebo číslo platobnej karty) sú v bezpečí a chránené pomocou kryptovania.