[email protected]
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Wolf Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK

Profesionálna pištoľová montážna (PUR) pena na sadrokartón a OSB dosky. Zobraziť viac

Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK
Fotografie sú ilustračné
Objem (ml)
750 ml
Výrobca Wolf
94,80 €Zľava z kúpnej ceny -30 %
66 € / ks
s DPH (20.0%)
55 € bez DPH
 • Ponuka pri odbere väčšieho množstva

Záruka 24 mesiacov Kód: wpu1202set EAN: 8586023853226

Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - FIX SPEED 90S - 10 ks MEGA PACK

66 €

Montážne pištoľové lepidlo FIX SPEED 90S - 750 ml - 10 ks MEGA PACK

Polyuretánové lepidlo s extrémne rýchlou fixáciou a nízkou expanziou. Veľmi ekonomické, šetrí čas a peniaze. Počiatočná väzba po 90 sekundách. Určené pre lepenie sadrokartónových a OSB dosiek, parapiet a schodov.

 

 • Jednoduchá aplikácia.

CENA ZA 10 ks !

 

Pri objednávke ZADARMO:

1 - čistič na pur peny - 500 ml

2 - pištoľ na pur peny

3 - pracovné rukavice veľkosť 9

4 - univerzálny ulamovací nožík

 

Použiteľné na materiály:

 • Sadrokartón
 • OSB dosky
 • Schody

Aplikačné podmienky:

 • Pena sa aplikuje pomocou špeciálnej penovej pištole. 
 • Vhodná teplota je medzi + 5°C do + 35°C. 
 • Teplota nádoby by sa mala pohybovať od + 5°C do +25°C; najlepšie výsledky pri teplote nádoby +20°C. 
 • Dobre spája povrchy zbavené prachu, mastnoty, zvyškov sadry alebo štuku, atď. a materiály ako je betón, tehly a sadra. 
 • Povrch so zatuhnutým lepidlom môže byť farbený.

Bezpečnosť:

 • Nádoby musia byť skladované a prepravované v zvislej polohe. 
 • Skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplotách + 5°C do +25°C. 
 • Aerosólové nádoby nesmú byť skladované pri teplotách nad +50°C a na priamom slnečnom žiarení alebo pri zdrojoch tepla.

Návod:

 • Očistite povrch od prachu, mastnoty a drobných nečistôt. 
 • Odporúčame navlhčiť podklad pre lepšie priľnutie lepidla. 
 • Pripevnite nádobu na aplikačnú pištoľ a dôkladne pretrepte cca. 40x. 
 • Na sadrokartónové a OSB dosky aplikujte pás lepidla po obvode dosky 5cm od okrajov a ďalší pás aplikujte hadovite cez stred dosky. 
 • Pás lepidla by mal byť 2-3 cm široký
 • Pri lepení parapet, schodových stupníc a podstupníc aplikujte minimálne 2 paralelné pásy lepidla na podklad. 
 • Okolo stupnice nebo podstupnice zachovajte 5cm okraje. 
 • Pri všetkých uvedených aplikáciách počkajte po nanesení lepidla 90 sekúnd a potom spojte prvky k sebe. 
 • Pozíciu lepených prvkov možno opraviť do 2 minút.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky:

 • Aerosólové dózy sú pod stálym tlakom! Chráňte ich pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontakte so vzduchom môže dôjsť k tvorbe výbušných zmesí.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie:

 • Škodlivé pri vdýchnutí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kožu. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Podozrenie na vyvolanie rakoviny. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
 • Osoby s precitlivenosťou dýchacích ciest (napr. astma, chronická bronchitída) nesmú prísť do kontaktu s produktom. Symptómy sa môžu pri preexponovaní prejaviť u dýchacích ciest aj ešte po niekoľkých hodinách. Prach, pary a aerosóly ohrozujú hlavne dýchacie cesty.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie:

 • Môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy.

Popis prvej pomoci:

 • Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou.
 • V prípade nadýchania: prerušte expozíciu, postihnutého premiestnite zo zamoreného prostredia na vzduch, zaistite telesný a duševný pokoj. Nenechajte postihnutého prechladnúť. Ak má dýchacie ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc.
 • V prípade zasiahnutia očí: odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Okamžite vyplachujte čistou (pokiaľ možno vlahou) tečúcou vodou minimálne po dobu 15 minút pri široko otvorených viečkach, najmä oblasti pod viečkami; konzultujte s lekárom, najmä ak pretrváva bolesť, alebo začervenanie očí.
 • V prípade zasiahnutia kože: postihnutému vyzlečte kontaminovaný odev, postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a mydlom a dobre opláchnite. Pri známkach silného podráždenia (začervenanie pokožky), alebo ak sú známky poškodenia pokožky, vyhľadajte lekára.
 • V prípade požitia: nepredpokladá sa. Ide o aerosólový rozprašovač. Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu (štítok) výrobku alebo túto kartu bezpečnostných údajov. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené. Pri inhalácii môže dôjsť u citlivých jedincov k dráždeniu slizníc dýchacích ciest. Miestne môže dráždiť kožu (začervenanie, svrbenie). Kožu odmasťuje a vysušuje. Miestne môže dráždiť očné spojivky (začervenanie, pálenie v očiach, slzenie) Môže vyvolať podráždenie zažívacieho traktu sprevádzané bolesťami brucha a nevoľnosťou; môže sa objaviť aj zvracanie a hnačka.
 • Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrenia - pri obvyklom použití zmesi nie je okamžitá lekárska pomoc nutná. Požaduje sa len v prípade, že sa dostavia príznaky určitého stupňa.

Vhodné hasiace prostriedky:

 • Oxid uhličitý (CO2), viacúčelové prášky, piesok, zemina

Výstražné slovo: Nebezpečné !

Ghs011002aGhs011008aGhs011007a

Technické parametre

 • Objem (ml)
  750 ml
 • Typ látky
  Montážna, lepiaca pena
 • Variant
  750 ml - 10 ks

Naposledy navštívené produkty

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prvýkrát na svx.sk? Zaregistrujte sa a máte prehľad o aktuálnych novinkách a akciách.

Sledujte náš YouTube kanál

Prejsť na SVX kanál