eshop@svx.sk
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Napíšte čo hľadáte

Wolf swiss quality Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml

Profesionálna pištoľová montážna (PUR) pena na POLYSTYRÉN. Zobraziť viac

Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml
Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml

Fotografie sú ilustračné

Objem (ml)
750 ml
94,80 €Zľava z kúpnej ceny -30 %
66 € / ks
s DPH (20.00%)
55 € bez DPH
 • Ponuka pri odbere väčšieho množstva

Záruka 24 mesiacov Kód: wpu1201set EAN: 8586023853219

Montážne lepidlo (PUR) pištoľové - na Polystyrén - 10 ks MEGA PACK 750ml

66 €

Montážne lepidlo - FIX express na polystyrén - 750 ml - 10 ks MEGA PACK

Vytvrdnutá pena je dobrou tepelnou a zvukovou izoláciou, má silné adhezívne vlastnosti. Dobre priľne k väčšine stavebných materiálov s výnimkou teflónu, polyetylénu a silikónových povrchov. Vytvrdnutá pena je citlivá na UV žiarenie a priame slnečné svetlo.

 

 • Výdatnosť - 8 až 12m2.

CENA ZA 10 ks !

 

Pri objednávke ZADARMO:

1 - čistič na pur peny - 500 ml

2 - pištoľ na pur peny

3 - pracovné rukavice veľkosť 9

4 - univerzálny ulamovací nožík

 

Použitie / Aplikácia: 

 • Používa sa na inštaláciu izolačných dosiek z polystyrénovej peny (známe tiež ako EPS alebo XPS) na fasády a základy nových stavieb rovnako ako na izoláciu starších budov. 
 • Na inštaláciu a izoláciu strešných krytín, upevnenie a inštaláciu rúrok.
 • Uistite sa, že nádoba pred použitím má vhodnú teplotu (+20°C).
 • Po spojení nádoby s penovou pištoľou obsah nádoby premiešajte. 
 • Aplikujte penové lepidlo na izolačnú dosku po jej obvode (3-4cm od okraja). 
 • Počkajte asi 2 minúty po aplikácii penového lepidla, potom pritlačte dosku k stene. 
 • Povrch priloženej polystyrénové dosky môže byť ešte cca 8 minút od upevnenia vyrovnávaný. 
 • Použite inštalačné úchytky pri práci na balkónových stropoch a dlhých prahoch.

Bezpečnosť:

 • Nádoby musia byť skladované a prepravované v zvislej polohe. 
 • Skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplotách + 5°C do +25°C. 
 • Aerosólové nádoby nesmú byť skladované pri teplotách nad +50°C a na priamom slnečnom svetle alebo pri zdrojoch tepla.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky:

 • Aerosólové dózy sú pod stálym tlakom! Chráňte ich pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontakte so vzduchom môže dôjsť k tvorbe výbušných zmesí.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie:

 • Škodlivé pri vdýchnutí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kožu. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Podozrenie na vyvolanie rakoviny. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
 • Osoby s precitlivenosťou dýchacích ciest (napr. astma, chronická bronchitída) nesmú prísť do kontaktu s produktom. Symptómy sa môžu pri preexponovaní prejaviť u dýchacích ciest aj ešte po niekoľkých hodinách. Prach, pary a aerosóly ohrozujú hlavne dýchacie cesty.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie:

 • Môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy.

Popis prvej pomoci:

 • Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou.
 • V prípade nadýchania: prerušte expozíciu, postihnutého premiestnite zo zamoreného prostredia na vzduch, zaistite telesný a duševný pokoj. Nenechajte postihnutého prechladnúť. Ak má dýchacie ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc.
 • V prípade zasiahnutia očí: odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Okamžite vyplachujte čistou (pokiaľ možno vlahou) tečúcou vodou minimálne po dobu 15 minút pri široko otvorených viečkach, najmä oblasti pod viečkami; konzultujte s lekárom, najmä ak pretrváva bolesť, alebo začervenanie očí.
 • V prípade zasiahnutia kože: postihnutému vyzlečte kontaminovaný odev, postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a mydlom a dobre opláchnite. Pri známkach silného podráždenia (začervenanie pokožky), alebo ak sú známky poškodenia pokožky, vyhľadajte lekára.
 • V prípade požitia: nepredpokladá sa. Ide o aerosólový rozprašovač. Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu (štítok) výrobku alebo túto kartu bezpečnostných údajov. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené. Pri inhalácii môže dôjsť u citlivých jedincov k dráždeniu slizníc dýchacích ciest. Miestne môže dráždiť kožu (začervenanie, svrbenie). Kožu odmasťuje a vysušuje. Miestne môže dráždiť očné spojivky (začervenanie, pálenie v očiach, slzenie) Môže vyvolať podráždenie zažívacieho traktu sprevádzané bolesťami brucha a nevoľnosťou; môže sa objaviť aj zvracanie a hnačka.
 • Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrenia - pri obvyklom použití zmesi nie je okamžitá lekárska pomoc nutná. Požaduje sa len v prípade, že sa dostavia príznaky určitého stupňa.

Vhodné hasiace prostriedky:

 • Oxid uhličitý (CO2), viacúčelové prášky, piesok, zemina

Výstražné slovo: Nebezpečné !

Ghs011002aGhs011008aGhs011007a

Technické parametre

 • Objem (ml)
  750 ml
 • Typ látky
  Lepidlo na polystyrén
 • Variant
  750 ml - 10 ks

Naposledy navštívené produkty

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prvýkrát na svx.sk? Zaregistrujte sa a máte prehľad o aktuálnych novinkách a akciách.

Sledujte náš YouTube kanál

Prejsť na SVX kanál