Fotografie sú ilustračné

Wolf Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 12ks MEGA PACK

AKCIA NÁŠ TIP BESTSELLER

NÍZKOEXPANZNÁ Profesionálna pištolová montážna (PUR) pena WOLF. Viac ↓

Množstevná jednotka: ks
Značka: Wolf
Termín dodania: 07.06.2023
Skladom 39 ks |
Wolf Wolf
Záručná doba: 24 mesiacov
EAN: 8586023855268 Kód: WPU1102set12

Montážna (PUR) pena - nízkoexpanzná, pištoľová - 750ml - 12 ks MEGA PACK

Nízka expanzia zamedzuje rozpínaniu vypenených materiálov. Rýchle tuhnutie peny zaisťuje efektivitu práce. Má využitie v letných aj zimných mesiacoch.


 • Výdatnosť: 40 až 45 litrov.

CENA ZA 12 ks !


Pri objednávke ZADARMO:


Použitie:

 • Pena sa používa na inštaláciu dverí a okien, na izoláciu a utesnenie rúr, výplň dier a medzier, fixáciu priečok, strešné krytiny a na tepelnú izoláciu.
 • Vytvrdnutá pena je dobrou tepelnou a zvukovou izoláciou, má silné adhézne vlastnosti. 
 • Dobre priľne k väčšine stavebných materiálov s výnimkou teflónu, polyetylénu a silikónových povrchov. 
 • Vytvrdnutá pena je citlivá na UV žiarenie a priame slnečné žiarenie.

PROMO VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=VocNosu6-_Q


Aplikačné podmienky:

 • Teplota vzduchu počas aplikácie, -10°C do +30°C, najlepšie výsledky pri +20°C. 
 • Teplota nádoby počas použitia +5°C do +25°C, najlepšie výsledky pri +20°C.
 • Povrch pred aplikáciou montážnej peny musí byť čistý, zbavený prachu, zvyškových častíc a mastnoty. 
 • Nevytvrdnutá pena môže byť odstránená acetónom, vytvrdená pena iba mechanicky.
 • Vytvrdená pena môže byť nafarbená.

Bezpečnosť:

 • Nádoba obsahuje difenylmetán 4,4-diizokyanáty - nebezpečné pri vdýchnutí. 
 • Dráždi oči, pokožku a dýchacie orgány. 
 • Vdýchnutie plynov môže spôsobiť alergiu. 
 • Počas práce nefajčite! 
 • Zaistite dostatočné vetranie 
 • Uchovávajte mimo dosahu detí!
 • V prípade kontaktu s očami - vypláchnite dôkladne vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky:

 • Aerosólové dózy sú pod stálym tlakom! Chráňte ich pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontakte so vzduchom môže dôjsť k tvorbe výbušných zmesí.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie:

 • Škodlivé pri vdýchnutí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kožu. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Podozrenie na vyvolanie rakoviny. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
 • Osoby s precitlivenosťou dýchacích ciest (napr. astma, chronická bronchitída) nesmú prísť do kontaktu s produktom. Symptómy sa môžu pri preexponovaní prejaviť u dýchacích ciest aj ešte po niekoľkých hodinách. Prach, pary a aerosóly ohrozujú hlavne dýchacie cesty.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie:

 • Môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy.

Popis prvej pomoci:

 • Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou.
 • V prípade nadýchania: prerušte expozíciu, postihnutého premiestnite zo zamoreného prostredia na vzduch, zaistite telesný a duševný pokoj. Nenechajte postihnutého prechladnúť. Ak má dýchacie ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc.
 • V prípade zasiahnutia očí: odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Okamžite vyplachujte čistou (pokiaľ možno vlahou) tečúcou vodou minimálne po dobu 15 minút pri široko otvorených viečkach, najmä oblasti pod viečkami; konzultujte s lekárom, najmä ak pretrváva bolesť, alebo začervenanie očí.
 • V prípade zasiahnutia kože: postihnutému vyzlečte kontaminovaný odev, postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a mydlom a dobre opláchnite. Pri známkach silného podráždenia (začervenanie pokožky), alebo ak sú známky poškodenia pokožky, vyhľadajte lekára.
 • V prípade požitia: nepredpokladá sa. Ide o aerosólový rozprašovač. Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu (štítok) výrobku alebo túto kartu bezpečnostných údajov. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené. Pri inhalácii môže dôjsť u citlivých jedincov k dráždeniu slizníc dýchacích ciest. Miestne môže dráždiť kožu (začervenanie, svrbenie). Kožu odmasťuje a vysušuje. Miestne môže dráždiť očné spojivky (začervenanie, pálenie v očiach, slzenie) Môže vyvolať podráždenie zažívacieho traktu sprevádzané bolesťami brucha a nevoľnosťou; môže sa objaviť aj zvracanie a hnačka.
 • Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrenia - pri obvyklom použití zmesi nie je okamžitá lekárska pomoc nutná. Požaduje sa len v prípade, že sa dostavia príznaky určitého stupňa.

Vhodné hasiace prostriedky:

 • Oxid uhličitý (CO2), viacúčelové prášky, piesok, zemina

Výstražné slovo: Nebezpečné !

Ghs011002aGhs011008aGhs011007a


Objem 750ml
Typ látky PU Pena

Celkové hodnotenie

5.0

Hodnotilo 12 zákazníkov

Hodnotenie užívateľmi

Vynikajúce
12
Dobré
0
Priemer
0
Nič moc
0
Veľmi zlé
0

Anonym

vynikajúci produkt a skvelá kombinácia balíčku

Anonym

Zoltán

Anonym

Vladimír

som spokojný

Jan

Anonym

Vlastimil

Anonym

Anonym

Anonym

Anonym

360 Foto
Halogénový reflektor
Kód: 1171480

Brennenstuhl Halogénový reflektor

Svietivosť: 400W
Nedostupné Porovnanie
18.51 € 15.4224 € bez DPH 14.65 € bez DPH
BESTSELLER
Čistič montážnej (PUR) peny
Kód: WPU1401

Wolf Čistič montážnej (PUR) peny

Objem: 500ml
Skladom 161 ks Porovnanie
4.10 € 3.4136 € bez DPH 3.24 € bez DPH
+
-
ks
Pištoľ na PUR peny
Kód: 125874128

Pištoľ na PUR peny

Skladom 1372 ks Porovnanie
7.56 € 6.3 € bez DPH 5.99 € bez DPH
+
-
ks
Nôž univerzálny olamovací
Kód: 9129

EXTOL Nôž univerzálny olamovací

Šírka britu : 18 mm
Skladom 26 ks Porovnanie
0.6038 € 0.5032 € bez DPH 0.4780 € bez DPH
+
-
ks
Nôž olamovací kov / plast
Kód: 955006

EXTOL Nôž olamovací kov / plast

Šírka britu : 18 mm
Skladom 34 ks Porovnanie
1.42 € 1.1815 € bez DPH 1.12 € bez DPH
+
-
ks
Nôž olamovací kov / guma
Kód: 80049

EXTOL Nôž olamovací kov / guma

Šírka britu : 18 mm
Skladom 27 ks Porovnanie
2.74 € 2.2831 € bez DPH 2.17 € bez DPH
+
-
ks
Hadičková nízkoexpanzná PUR pena
Kód: 525680

Fischer Hadičková nízkoexpanzná PUR pena

Objem: 750ml
Nedostupné Porovnanie
10.04 € 8.364 € bez DPH 7.95 € bez DPH
Montážna (PUR) pena MAXX pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ
Kód: WPU1103

Wolf Montážna (PUR) pena MAXX pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ

Objem: 850ml
Skladom 127 ks Porovnanie
7.89 € 6.579 € bez DPH 6.25 € bez DPH
+
-
ks
Montážna (PUR) pena MEGA pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ
Kód: WPU1105

Wolf Montážna (PUR) pena MEGA pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ

Objem: 870ml
Skladom 301 ks Porovnanie
8.43 € 7.021 € bez DPH 6.67 € bez DPH
+
-
ks
NÁŠ TIP
Montážna (PUR) pena pištoľová EXTREME NÍZKOEXPANZNÁ
Kód: WPU1104

Wolf Montážna (PUR) pena pištoľová EXTREME NÍZKOEXPANZNÁ

Objem: 500ml
Nedostupné Porovnanie
5.48 € 4.5662 € bez DPH 4.34 € bez DPH
-17 %
AKCIA BESTSELLER
Montážna (PUR) pena MEGA pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 5ks
Kód: WPU1105set

Wolf Montážna (PUR) pena MEGA pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 5ks

Nedostupné Porovnanie
49.20 € 40.79 € 33.99 € bez DPH 31.99 € bez DPH
-16 %
AKCIA
Montážna (PUR) pena MAXX pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ - 10 ks MEGA PACK
Kód: wpu1103set

Wolf Montážna (PUR) pena MAXX pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ - 10 ks MEGA PACK

Skladom 17 ks Porovnanie
94.80 € 79.19 € 65.99 € bez DPH 61.99 € bez DPH
+
-
ks