[email protected]
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Napíšte čo hľadáte

MASTERsil Sypký prípravok pH plus 1kg

Bazénová chémia udržuje vodu čistú a bezpečnú pre kúpanie pomocou regulácie pH, obsahu chlóru a ďalších chemikálií. Zobraziť viac

Sypký prípravok pH plus 1kg

Fotografie sú ilustračné

Výrobca MASTERsil
3,26 €Zľava z kúpnej ceny -15 %
2,76 € / ks
s DPH (20.00%)
2,30 € bez DPH
  • Ponuka pri odbere väčšieho množstva

Záruka 24 mesiacov Kód: ms31119022 EAN: 8595169260393

Sypký prípravok pH plus 1kg

2,76 €

Sypký prípravok pH plus 1kg

Bazénová chémia udržuje vodu čistú a bezpečnú pre kúpanie pomocou regulácie pH, obsahu chlóru a ďalších chemikálií.

 

Charakteristika:

MASTERsil pH+ je sypký prípravok pre znižovanie kyslosti (zvyšovanie hodnoty pH) bazénovej vody. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH v rozmedzí 7,0-7,4. V tomto rozmedzí je zaistené optimálne pôsobenie ostatných prípravkov na ošetrenie bazénovej vody a tým aj jej zdravotná nezávadnosť.

Návod na používanie:

MASTERsil pH+ zvýši hodnotu pH o 0,1 pri dávke 5g/m³ (cca 1 polievková lyžica na 1000 l vody). Dávkovanie sa robí tak, že vypočítané množstvo potrebné pre dosiahnutie hodnoty pH 7,2 sa ropustí v plastovej nádobe s vodou a následne sa rovnomerne naleje do bazénu pri zapnutom filtračnom zariadení. Kontrolu hodnoty pH vykonávajte po dokonalom premiešaní.

 

Skladovanie:

Skladujte v pôvodných, tesne uzavretých obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

 

Výstražné upozornenie:

H319 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

Bezpečnostné upozornenia:

  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P280 Noste ochranné rukavice.
  • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍNiekoľko minút ich opatrne vyplachujte s vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
  • P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch.

Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

 

UPOZORNENIE:

Uhličitan sodný (Index 011-005-00-2,EC 207-838-8,CAS 497-19-8