eshop@svx.sk
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Napíšte čo hľadáte

Wolf swiss quality Montážna pena na stĺpiky 700

Montážna pena - rýchla, ľahká a jednoduchá montáž stĺpikov. Zobraziť viac

Montážna pena na stĺpiky 700
Montážna pena na stĺpiky 700
Montážna pena na stĺpiky 700

Fotografie sú ilustračné

21,55 €Zľava z kúpnej ceny -30 %
15 € / ks
s DPH (20.00%)
12,50 € bez DPH
 • Ponuka pri odbere väčšieho množstva

Záruka 24 mesiacov Kód: wkr0700

Montážna pena na stĺpiky 700

15 €

Montážna pena na stĺpiky 700

Montážna hmota na stĺpiky, zaručuje rýchlu a jednoduchú montáž.

 

PROMO VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=nqdLKIVSrNU

 

Výhody:

 • Vyvŕtanie menšej diery oproti betónu.
 • Hmota je oproti betónu ľahká a malá.
 • Na mieste montáže nemusí byť zavedený elektrický prúd na miešačku či miešadlo, a nemusí byť prítomná ani voda na miešanie betónu.

Použitie:

 • Vyvŕtajte dieru s potrebným priemerom a hĺbkou.
 • Stĺpik zaistite do správnej polohy.
 • Trhnutím oboch koncov vrecúška od seba, odstránite izolačnú sponu uprostred, ktorá oddeľuje obe zložky.
 • Cca. 20 sekúnd premiešajte obe zložky dôsledným ťahaním vrecka o neostrý predmet (napr. o stehno alebo stĺpik) z jednej strany na druhú. POZOR! Proces miešania nesmie presiahnuť 30 sekúnd.
 • Odstráňte alebo odstrihnite roh vrecka na určenom mieste.
 • Vlejte montážnu hmotu do pripraveného otvoru s už zafixovaným stĺpikom a dbajte, aby sa hmota rovnomerne rozliala na všetky strany.
 • Počkajte 5 minút pridržaním stĺpika tak, aby sa nehýbal.
 • Odrežte prebytočnú hmotu, ktorá expandovala nad úroveň zeminy.
 • Po cca. 20 minútach (uvedený čas je orientačný a závisí na teplote a vlhkosti okolitého prostredia) je možné inštalovať ďalšie komponenty.

Bezpečnosť:

 • Dráždi oči, pokožku a dýchacie orgány. 
 • Vdýchnutie plynov môže spôsobiť alergiu. 
 • Zaistite dostatočné vetranie 
 • Uchovávajte mimo dosahu detí!
 • V prípade kontaktu s očami - vypláchnite dôkladne vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie:

 • Škodlivé pri vdýchnutí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kožu. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Podozrenie na vyvolanie rakoviny. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
 • Osoby s precitlivenosťou dýchacích ciest (napr. astma, chronická bronchitída) nesmú prísť do kontaktu s produktom. Symptómy sa môžu pri preexponovaní prejaviť u dýchacích ciest aj ešte po niekoľkých hodinách. Prach, pary a aerosóly ohrozujú hlavne dýchacie cesty.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie:

 • Môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy.

Popis prvej pomoci:

 • Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou.
 • V prípade nadýchania: prerušte expozíciu, postihnutého premiestnite zo zamoreného prostredia na vzduch, zaistite telesný a duševný pokoj. Nenechajte postihnutého prechladnúť. Ak má dýchacie ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc.
 • V prípade zasiahnutia očí: odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Okamžite vyplachujte čistou (pokiaľ možno vlahou) tečúcou vodou minimálne po dobu 15 minút pri široko otvorených viečkach, najmä oblasti pod viečkami; konzultujte s lekárom, najmä ak pretrváva bolesť, alebo začervenanie očí.
 • V prípade zasiahnutia kože: postihnutému vyzlečte kontaminovaný odev, postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a mydlom a dobre opláchnite. Pri známkach silného podráždenia (začervenanie pokožky), alebo ak sú známky poškodenia pokožky, vyhľadajte lekára.
 • V prípade požitia: nepredpokladá sa. Ide o aerosólový rozprašovač. Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu (štítok) výrobku alebo túto kartu bezpečnostných údajov. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené. Pri inhalácii môže dôjsť u citlivých jedincov k dráždeniu slizníc dýchacích ciest. Miestne môže dráždiť kožu (začervenanie, svrbenie). Kožu odmasťuje a vysušuje. Miestne môže dráždiť očné spojivky (začervenanie, pálenie v očiach, slzenie) Môže vyvolať podráždenie zažívacieho traktu sprevádzané bolesťami brucha a nevoľnosťou; môže sa objaviť aj zvracanie a hnačka.
 • Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrenia - pri obvyklom použití zmesi nie je okamžitá lekárska pomoc nutná. Požaduje sa len v prípade, že sa dostavia príznaky určitého stupňa.

Výstražné slovo: Varovanie !

 

PROMO VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=nqdLKIVSrNU

Technické parametre

 • Variant
  700
Veľkostná tabulka

Naposledy navštívené produkty

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prvýkrát na svx.sk? Zaregistrujte sa a máte prehľad o aktuálnych novinkách a akciách.

Sledujte náš YouTube kanál

Prejsť na SVX kanál