[email protected]
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Napíšte čo hľadáte

MASTERsil Jazierko pH mínus 1,6kg

Jazierková chémia udržuje kvalitu vody prostredníctvom regulácie pH, obsahu kyslíka a iných chemikálií s cieľom podporiť zdravý ekosystém v jazierku. Zobraziť viac

Jazierko pH mínus 1,6kg
Jazierko pH mínus 1,6kg

Fotografie sú ilustračné

Výrobca MASTERsil
7 €Zľava z kúpnej ceny -15 %
5,94 € / ks
s DPH (20.00%)
4,95 € bez DPH
  • Ponuka pri odbere väčšieho množstva

Záruka 24 mesiacov Kód: ms31112922 EAN: 8595169236442

Jazierko pH mínus 1,6kg

5,94 €

Jazierko pH mínus 1,6kg

Jazierková chémia udržuje kvalitu vody prostredníctvom regulácie pH, obsahu kyslíka a iných chemikálií s cieľom podporiť zdravý ekosystém v jazierku.

 

Charakteristika:

MASTERsil Jazierko pH mínus je granulovaný prípravok pre zvyšovanie kyslosti (zníženie hodnoty pH) vody v jazierku. Voda má mať hodnotu pH v rozmedzí 7,0-7,4. V tomto rozmedzí je zaistené optimálne pôsobenie ostatných prípravkov na ošetrenie vody v jazierku a tým jej zdravotná nezávadnosť.

 

Návod na použitie:

Zníži hodnotu pH o 0,1 pri dávke 8g/m³ (cca 1 kopcovitá polievková lyžica na 1000l vody). Dávkovanie sa robí tak, že vypočítané množstvo potrebné pre dosiahnutie hodnoty pH 7,2 sa rozpustí v plastovej nádobe s vodou a následne sa rovnomerne naleje do jazierka pri zapnutom filtračnom zariadení. Kontrolu hodnoty pH vykonávajte po dokonalom premiešaní.

 

Zloženie:

hydrogénsíran sodný 93%(930g/kg)

 

Výstražné upozornenie:

  • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:

  • P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre.
  • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.  Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Ďalšia nebezpečnosť:

Látka nie je horľavá. Pri požiari vznikajú dráždivé alebo toxické dymy alebo plyny. Prázdny obal vypláchnite s vodou a umiestnite do kontajneru na triedený odpad.

 

Skladovanie:

Skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodných obaloch. Doporučená teplota skladovania je od +10°C do +30°C.

 

Upozornenie:

Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s prípravkom.

 

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu výroby.

 

UPOZORNENIE: