[email protected]
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Napíšte čo hľadáte

MASTERsil Krištáľové jazierko 1L

Jazierková chémia udržuje kvalitu vody prostredníctvom regulácie pH, obsahu kyslíka a iných chemikálií s cieľom podporiť zdravý ekosystém v jazierku. Zobraziť viac

Krištáľové jazierko 1L
Krištáľové jazierko 1L

Fotografie sú ilustračné

Výrobca MASTERsil
7 €Zľava z kúpnej ceny -15 %
5,94 € / ks
s DPH (20.00%)
4,95 € bez DPH
  • Ponuka pri odbere väčšieho množstva

Záruka 24 mesiacov Kód: ms31112822 EAN: 8595169236435

Krištáľové jazierko 1L

5,94 €

Krištáľové jazierko 1L

Jazierková chémia udržuje kvalitu vody prostredníctvom regulácie pH, obsahu kyslíka a iných chemikálií s cieľom podporiť zdravý ekosystém v jazierku.

 

Charakteristika:

MASTERsil Krištálové jazierko je tekutý anorganický prípravok pre úpravu vody. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty vrátane fosforu do vločiek, ktoré možno zachytiť vo filtrácií alebo odsať z dna jazierka.

 

Návod na použitie:

Dávkovanie je závislé na stupni zákalu, dávkujte v rozmedzí 10-15ml na 1m³. Prípravok vlejte do nádoby s vodou a premiešejte. Upravte hodnotu pH v jazierku na hodnotu 6,8-7,8 pH. Pripravený roztok vlejte rovnomerne na hladinu jazierka, najlepšie večer pri odstavení cirkulácie. Druhý deň je možné usadené nečistoty odsať pomocou vysávača.

 

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Nevystavujte slnku a mrazu.

 

Výstražné upozornenia:

  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Obsahuje:

Hydroxychlorid hlinitý (EC 215-477-2,CAS 1327-41-9)

 

Bezpečnostné upozornenia:

  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
  • P280 Noste ochranné rukavice, okuliare a odev.
  • P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí ich niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii.
  • P501 zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

 

UPOZORNENIE: